Marktmechanisme en HBE's

In Nederland wordt met behulp van een marktmechanisme uitvoering gegeven aan de doelstellingen voor een toenemend aandeel hernieuwbare energie in vervoer en de vermindering van de broeikasgasuitstoot van transportbrandstoffen.

In de systematiek Energie voor Vervoer staat een marktmechanisme met “Hernieuwbare brandstofeenheden” (HBE's) centraal. Zowel de jaarverplichting als de reductieverplichting wordt uitgedrukt in een benodigde hoeveelheid HBE's.

Bedrijven met een verplichting moeten ervoor zorgen dat ze jaarlijks vóór 1 mei voldoende HBE’s op hun rekening in het Register Energie voor Vervoer (REV) hebben staan om aan de verplichtingen te voldoen.

Bedrijven die fysiek hernieuwbare energie leveren aan vervoer kunnen de leveringen daarvan inboeken in het REV en creëren daarmee HBE’s. Eén HBE op rekening in het REV vertegenwoordigt de inzet van 1 gigajoule hernieuwbare energie. Bovendien staat een HBE voor een bepaalde (jaarlijks vast te stellen) broeikasgasemissiereductie. Eén HBE op rekening, levert dus een bijdrage aan de verplichte inzet van hernieuwbare energie én aan de reductiedoelstelling.

Bedrijven die te maken hebben met de jaarverplichting en reductieverplichting kunnen kiezen:

  • of zij zelf hernieuwbare energie leveren en registreren in het REV (inboeken) en de HBE’s voor de eigen verplichting gebruiken,
  • of dat zij HBE’s kopen van andere bedrijven,
  • een combinatie van beide opties is ook mogelijk. 
     

De Nederlandse overheid zet met de uitvoeringssystematiek Energie voor Vervoer een handelssysteem in, waarbij de deelnemers gezamenlijk op de meest kosteneffectieve wijze hun verplichte aandeel hernieuwbare energie kunnen leveren en hun broeikasgasemissies kunnen reduceren.

Bedrijven met een rekening in het REV kunnen HBE’s onderling naar elkaar overboeken. Alleen bedrijven met een verplichting, inboekers en andere houders van een AGP-vergunning kunnen een rekening hebben in het REV.
De bedrijven moeten zelf onderlinge afspraken maken over de handel in HBE’s, dus bijvoorbeeld over de te verhandelen soorten HBE, maar ook over de prijzen. Dit gebeurt buiten het REV om. De NEa heeft hierin geen rol.

HBE's

Deelnemers aan de systematiek Energie voor Vervoer