Rapportages hernieuwbare Energie voor Vervoer

De NEa benut haar kennis en ervaring als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie om de overheid en andere relevante partijen te informeren.

De NEa is wettelijk verplicht om jaarlijks rapportages te publiceren met bepaalde gegevens uit het Register Energie voor Vervoer (REV):

  • HBE-rapportages EV (6 keer per jaar),
  • Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland (1 keer per jaar),
  • Rapportage per inboeker EV (1 keer per jaar).
     

Daarbij signaleert de NEa relevante ontwikkelingen en adviseert ze over uitvoeringsconsequenties.
 

Rapportages hernieuwbare Energie voor Vervoer