Toezicht en handhaving Energie voor Vervoer

De NEa heeft naast het informeren over en faciliteren van de systematiek Energie voor Vervoer tevens als taak toezicht te houden op de naleving van de regelgeving.

In de systematiek Energie voor Vervoer is de wetgeving vormgegeven in Europese wetgeving (RED2) en Nederlandse wetgeving (de Wet Milieubeheer). Als bedrijven de wetgeving overtreden heeft de NEa de bevoegdheid om te kunnen handhaven. De NEa kan bijvoorbeeld een bedrijf een boete opleggen.