Bestuur en organisatie

De NEa is gevestigd in Den Haag en telt ruim 80 medewerkers. Zij werkt in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en is een agentschap van EZK. Het bestuur is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

Het bestuur van de NEa bestaat uit 3 leden, benoemd door de staatssecretaris van EZK. Het bestuur neemt besluiten die samenhangen met de wettelijke taken van de NEa, zoals de vergunnings- en sanctiebesluiten, en is verantwoordelijk voor de besluiten van de NEa op grond van de Wet Milieubeheer, zowel op het gebied van het EU ETS als op het thema Energie voor Vervoer. Ook houdt het bestuur toezicht op de kwaliteit van de voorbereiding van die besluiten. 

Organigram van de NEa met aan het hoofd het bestuur, bestaande uit Jolande Sap (bestuurslid), Mark Bressers (directeur-bestuurder), en Johan de Leeuw (bestuurslid). Hieronder staat het managementteam bestaande uit Maaike Breukels (plaatsvervangend directeur en afdelingshoofd Emissiehandel), Bas Kiviet (afdelingshoofd Serviceverlening & Organisatie), en Vivian Koura (Energie voor Vervoer).
Beeld: ©NEa

Wil je meer weten over de individuele bestuursleden? Volg dan de links hieronder:

Johan de Leeuw Jolande Sap Mark Bressers
De bestuursleden van de NEa van links naar rechts: Johan de Leeuw, Jolande Sap, Mark Bressers
Beeld: ©Mediatheek Rijksoverheid; fotograaf Sjoerd van der Hucht