Bestuur en organisatie

De NEa is een zogenaamd klein zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Dat betekent dat het bestuur een zbo is, terwijl de werkorganisatie een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is. De belangrijkste opdrachtgevers van de organisatie zijn de ministeries van EZK en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De NEa is gevestigd in Den Haag en telt ruim 90 medewerkers.

Het bestuur van de NEa bestaat uit 3 leden, benoemd door de staatssecretaris van EZK. Het bestuur neemt besluiten die samenhangen met de wettelijke taken van de NEa, zoals de vergunnings- en sanctiebesluiten, en is verantwoordelijk voor de besluiten van de NEa op grond van de Wet milieubeheer, zowel op het gebied van de handel in emissierechten (EU ETS) als op het hernieuwbare energie vervoer (titel 9.7). Ook houdt het bestuur toezicht op de kwaliteit van de voorbereiding van die besluiten. 

Organigram van de NEa met aan het hoofd het bestuur, bestaande uit Jolande Sap (bestuurslid), Mark Bressers (directeur-bestuurder), en Johan de Leeuw (bestuurslid). Hieronder staat het managementteam bestaande uit Maaike Breukels (plaatsvervangend directeur en afdelingshoofd Emissiehandel), Bas Kiviet (afdelingshoofd Serviceverlening & Organisatie), en Vivian Koura (Energie voor Vervoer).
Beeld: ©NEa

Wil je meer weten over de individuele bestuursleden? Volg dan de links hieronder:

Johan de Leeuw Jolande Sap Mark Bressers
De bestuursleden van de NEa van links naar rechts: Johan de Leeuw, Jolande Sap, Mark Bressers
Beeld: ©Mediatheek Rijksoverheid; fotograaf Sjoerd van der Hucht