Instemming CDM- en JI-projecten

Bedrijven kunnen via de NEa goedkeuring aanvragen voor het investeren in CDM- en JI-projecten.

In Nederland geen CDM- en JI-projecten

CDM-projecten kunnen alleen plaatsvinden in KP-landen zonder reductiedoelstelling (veelal ontwikkelingslanden). JI-projecten kunnen in principe worden uitgevoerd in alle landen met een KP-reductiedoelstelling, zoals ook Nederland.

De Nederlandse overheid heeft besloten geen gastland te willen zijn voor JI-projecten. Dat staat in de Memorie van Toelichting bij de wetswijziging van de Wet milieubeheer uit 2005, die het Europese systeem voor handel in broeikasgasemissierechten (EU ETS) verbindt met de KP-mechanismen. Als gevolg hiervan is het niet mogelijk om in Nederland een JI-project uit te voeren.