Geldigheid emissierechten in nieuwe handelsperiode

De emissierechten (EUA en AEUA) die u krijgt toegewezen in fase 4, kunt u niet gebruiken in fase 3. Emissierechten die u over heeft uit fase 3, kunt u wel blijven gebruiken in fase 4 en daarna. U hoeft zelf geen actie te ondernemen om deze rechten te behouden op uw rekening(en).

Jaarafsluiting 2020

Het overgangsjaar van de 3e naar de 4e fase is in 2021. In dit jaar ontvangt u emissierechten uit fase 4, terwijl u voor fase 3 het handelsjaar afsluit. Het afsluiten van het handelsjaar doet u met emissierechten uit fase 3. Fase 3 en fase 4 overlappen elkaar tot het einde van de jaarafsluiting in mei 2021.

Sommige bedrijven gebruiken de emissierechten die gestort worden in februari om in te leveren in april datzelfde jaar. In de overgang van fase 3 naar fase 4 is dit niet mogelijk, omdat fase 4 rechten niet geldig zijn in fase 3. Het CO2-register staat het inleveren van fase 4 rechten voor de laatste Jaarafsluiting van fase 3 daarom ook niet toe.

Voor deelnemers die emissierechten moeten inleveren over 2020 is van belang dat zij voldoende emissierechten uit fase 3 op hun rekening hebben om in te leveren.

Geldigheid emissierechten in 3e en 4e handelsperiode

Fase 4 rechten herkennen

Fase 4 emissierechten zijn te herkennen aan een markering die aanduidt dat ze uit fase 4 komen. Dit geldt voor alle fase 4 rechten, dus voor zowel de geveilde emissierechten als de rechten die middels gratis toewijzing worden verspreid. 

Rechten aankopen via veiling of derden

Ook de rechten die vanaf 1 januari 2021 worden uitgegeven via de veiling zijn fase 4 rechten. Deze kunnen dus niet gebruikt worden voor de Jaarafsluiting van 2020. Ook als u rechten aankoopt via derde partijen in de overgangsperiode is het belangrijk om te weten of dit fase 3 of fase 4 rechten zijn.

Gebruik van CERs in fase 4

Geen gebruik van CERS in CO2-register
In fase 4 van het EU ETS is het niet meer toegestaan om CERs* te gebruiken in het EU ETS. U kunt dus uiterlijk tot 1 mei 2021 CERs of ERUs omruilen voor fase 3 emissierechten (EUA/AEUA) in het CO2-register.

Houden van CERs in CO2-register
Inkomende transacties met CERs worden vanaf 1 mei 2021 niet meer toegestaan op EU rekeningen. Het houden  van CERs is nog wel enige tijd toegestaan in het CO2-register:

  • Op EU rekeningen: Tot 1 juli 2023 kunnen CERs die al op de rekeningen stonden, gehouden worden op EU-rekeningen in het CO2-register.
  • Op Kyotorekeningen: Tot 1 januari 2026 kunnen CERs gehouden worden

*Dit geldt voor alle ‘Kyoto-eenheden’, waaronder naast CERs ook ERUs vallen

Op welke rekening kunt u welk type rechten houden in fase 4?

Exploitant-tegoedrekening

Luchtvaartexploitant-

tegoedrekening

Handelsrekening

Kyotorekening

EUA

Ja

Ja

Ja

Nee

AEUA

Ja

Ja

Ja

Nee

Geldige CERs en ERUs

Alleen indien verkregen op de rekening vóór 1 mei 2021, en in dat geval, tot 1 juli 2023*

Alleen indien verkregen op de rekening vóór 1 mei 2021, en in dat geval, tot 1 juli 2023*

Alleen indien verkregen op de rekening vóór 1 mei 2021, en in dat geval, tot 1 juli 2023*

Ja, tot 1 januari 2026

Niet geldige  CERs en ERUs**

Nee

Nee

Nee

Ja, tot 1 januari 2026

*Inkomende transacties met CERs en ERUs zijn vanaf 1 mei 2021 niet meer mogelijk op EU-rekeningen

**Niet geldige CERs en ERUs (niet geldig in het EU ETS) mogen sinds 2013 alleen nog gehouden worden op Kyoto-rekeningen