Beleid coronavirus

De NEa begrijpt dat de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, gevolgen kunnen hebben op het proces van de jaarafsluiting voor emissiehandel en energie voor vervoer en op de informatiebijeenkomst MMP. Middels onderstaande informatie stellen wij u op de hoogte van ons beleid.

Bereikbaarheid NEa

In verband met de maatregelen die zijn genomen in het kader van het coronavirus is de NEa als volgt bereikbaar:

Het secretariaat van de NEa is te bereiken op het nummer: 070 456 8050

De NEa Helpdesk is uitsluitend bereikbaar via e-mail. U kunt uw vragen mailen naar info@emissieautoriteit.nl.

Wij verzoeken u naast de fysieke poststukken die u naar ons toestuurt ook een exemplaar van deze stukken per mail via info@emissieautoriteit.nl naar ons te sturen. Wij zullen later de fysiek ontvangen stukken op originaliteit controleren.

Wij proberen zo spoedig mogelijk te reageren op vragen. Wij danken u voor de medewerking en rekenen op uw begrip.

Ontbreken verificatieverklaring

Het ontbreken van een verificatieverklaring is een tekortkoming. De NEa zal bij iedere tekortkoming de feiten en omstandigheden wegen en beoordelen per individueel geval. Overmacht is een van de omstandigheden die de NEa hierin meeweegt.

Voor het ontbreken van een verificatieverklaring kunnen de maatregelen met betrekking tot het coronavirus alleen als overmacht worden beschouwd als het locatiebezoek van de verificateur nog niet heeft plaatsgevonden voor donderdag 12 maart jl.

Deze vorm van overmacht geldt dus niet als de verificateur het locatiebezoek voor donderdag 12 maart jl. al heeft afgelegd.

Energie voor Vervoer

Op deze pagina kunt u lezen wat het specifieke beleid is voor bedrijven die vallen onder de regelgeving Energie voor Vervoer.

Emissiehandel

Op deze pagina kunt u lezen wat het specifieke beleid is voor bedrijven die deelnemen aan het EU-ETS. 

Informatiebijeenkomst besluitvorming MMP

Op deze pagina kunt u alle informatie vinden over het MMP.