Beleid coronavirus

De NEa begrijpt dat de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, gevolgen kunnen hebben op uw contact met de NEa. Middels onderstaande informatie stellen wij u op de hoogte van ons beleid.

Inspecties

De NEa werkt conform het protocol voor de Rijksdienst. Dit betekent voor inspecties dat deze voorlopig meestal op afstand worden uitgevoerd. Indien noodzakelijk kan een reguliere inspectie ter plekke plaatsvinden. De inspecteur van de NEa neemt hierover voorafgaand contact met het betreffende bedrijf op.