Specifiek beleid Emissiehandel

Hieronder vindt u het NEa beleid aangaande het coronavirus.

Verificatieverklaring en locatiebezoek

Als de verificateur vanwege de omstandigheden moet afzien van een locatiebezoek, dan geldt het volgende:

  • Als de verificateur van oordeel is dat hij ook zonder een, volgens AVR verplicht, locatiebezoek met dezelfde (vereiste) mate van zekerheid een verificatieverklaring kan afgeven, dan dient de verificateur bij de verificatieverklaring een risico-analyse aan te leveren, waarin wordt aangegeven hoe de risico’s van het niet afleggen van een locatiebezoek zijn afgedekt.
     
  • Als het locatiebezoek wel cruciaal is om de vereiste mate van zekerheid te behalen, en de verificateur daardoor geen goedkeurende verklaring kan afgeven, kan de verificateur er in dit specifieke geval voor kiezen nog geen verificatieverklaring af te geven. Het bedrijf levert dan een emissieverslag in zonder verificatieverklaring. De verificateur dient z.s.m. alsnog een locatiebezoek af te leggen. Daarna kan de verificateur de verificatieverklaring afgeven en kan het bedrijf deze indienen bij de NEa.
    Bij het ontbreken van een verificatieverklaring adviseren wij om “Dummies” (lege documenten) in te dienen in het NEa loket op de plek van de verificatieverklaring in PDF en Excel formaat.
     
  • Het is niet meer mogelijk om nog een verzoek tot goedkeuring afzien locatiebezoek in te dienen.