Specifiek beleid Energie voor Vervoer

Hieronder vindt u het NEa beleid aangaande het coronavirus voor zowel inboekers als verificateurs.

Voor inboekers

Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat inboekende bedrijven erin zullen slagen om hun verificatieverklaring of rapport van bevindingen tijdig (voor 1 april) aan de NEa te sturen. Mocht de situatie toch zijn dat dit niet gaat lukken, bijvoorbeeld omdat het geannuleerde locatiebezoek van de verificateur cruciaal is voor het verkrijgen van een verklaring, dan ontvangen we daarover graag zo spoedig mogelijk bericht via info@emissieautoriteit.nl.

Voor verificateurs

Als de inboekverificateur vanwege de omstandigheden moet afzien van een locatiebezoek, dan geldt het volgende. Als hij van oordeel is dat hij ook zonder een locatiebezoek met dezelfde (vereiste) mate van zekerheid een verificatieverklaring kan afgeven, dan zal de NEa niet eisen dat later alsnog een locatiebezoek plaatsvindt. De verificateur dient wel in de verificatieverklaring of de rapportage vast te leggen welke invloed het ontbreken van een locatiebezoek heeft op zijn oordeel, zoals welke concessies hij heeft gedaan aan zijn gebruikelijke aanpak om tot zijn oordeel te komen.

Als het locatiebezoek wel cruciaal is om de vereiste mate van zekerheid te behalen, dan kan geen verklaring worden afgegeven en zullen we de inboeker uitstel verlenen voor het aanleveren daarvan.