CORSIA gaat starten in 2021 met een vrijwillige pilot fase die duurt tot 2023. Gedurende deze fase moeten luchtvaartmaatschappijen hun emissies compenseren ten opzichte van de basis jaren 2019-2020 op routes tussen ICAO-staten die deelnemen aan CORSIA.

Indienen monitoringsplan

Voor het vaststellen van de emissies gedurende 2019 en 2020 moeten alle luchtvaartmaatschappijen met internationale vluchten over hun emissies rapporteren. Hiervoor worden luchtvaartmaatschappijen die aan Nederland zijn toegewezen geadviseerd om uiterlijk op 28 februari 2019 een monitoringsplan in te dienen bij de NEa. Hiervoor heeft de Europese commissie een monitoringsplan template (nr. 2bis)   beschikbaar gesteld dat kan worden gebruikt voor het monitoring voor CORSIA en EU-ETS.  Uiterlijk op 31 mei 2020 moeten luchtvaartmaatschappijen rapporteren over hun emissies in 2019.

Monitoringsregels CORSIA

De regels voor CORSIA zijn vastgelegd in de SARPS. Deze regels zijn echter niet direct werkend en worden daarom door de Europese Commissie vastgelegd in Europese wet- en regelgeving. Deze regels zijn nog niet definitief vastgesteld, maar wel in concept beschikbaar. Voor het monitoren van uw CORSIA vluchten in Europa en tussen Europa en derde landen zullen dezelfde monitoringsregels van kracht zijn als voor vluchten binnen EU-ETS. Voor monitoring van vluchten tussen derde landen wordt de toepassing van dezelfde monitoringsregels aanbevolen. U kunt de toelichting in het monitoringplan template gebruiken voor het vormgeven van de monitoring van uw CORSIA vluchten. Verdere informatie vindt u hier.