CORSIA gaat starten in 2021 met een vrijwillige pilot fase die duurt tot 2023. Gedurende deze fase moeten luchtvaartmaatschappijen hun emissies compenseren ten opzichte van de basis jaren 2019-2020 op routes tussen ICAO-staten die deelnemen aan CORSIA.

Indienen monitoringsplan

Voor het vaststellen van de emissies gedurende 2019 en 2020 moeten alle luchtvaartmaatschappijen met internationale vluchten over hun emissies rapporteren. Hiervoor moeten luchtvaartmaatschappijen die aan Nederland zijn toegewezen uiterlijk op 28 februari 2019 een monitoringsplan indienen bij de NEa. Hiervoor wordt in Europees verband gewerkt aan een template dat zal worden gepubliceerd op de NEa website. Uiterlijk op 31 mei 2020 moeten luchtvaartmaatschappijen rapporteren over hun emissies in 2019.

Zodra het Europese template gepubliceerd is en de relevante wet en regelgeving is afgerond, zal de NEa hier meer publiceren over welke acties luchtvaartmaatschappijen moeten nemen om te voldoen aan hun verplichtingen in het kader van CORSIA

Zie ook