Alle luchtvaartmaatschappijen die  luchtvaartactiviteiten uitvoeren volgens Annex I van de Europese richtlijn voor emissiehandel zijn deelnemers aan EU ETS. In principe zijn dit vluchten van en naar de 28 lidstaten van de Europese Unie (EU), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (totaal 31 landen). Er zijn enkele uitzonderingen.

Geografische reikwijdte

Voor de periode 2013-2023 is de geografische reikwijdte van EU ETS echter beperkt tot vluchten tussen en binnen deze landen: de binnen EU-reikwijdte. Ook luchtvaartmaatschappijen die niet zijn gevestigd in één van de 31 landen moeten meedoen, als zij dat soort vluchten uitvoeren. Er zijn uitzonderingen: zeer kleine vliegtuigen en ook bepaalde vluchten zoals militaire vluchten, reddingsvluchten en testvluchten vallen niet onder EU ETS.

Lijst luchtvaartmaatschappijen en hun administrerende lidstaat

De Europese Commissie publiceert jaarlijks een lijst met luchtvaartmaatschappijen en hun administrerende lidstaat. Dit is de lidstaat die de luchtvaartmaatschappij zal controleren. Het uitvoeren van een luchtvaartactiviteit volgens Annex I is leidend is voor het al dan niet onder de EU ETS-regeling vallen! En niet de publicatie van de luchtvaartmaatschappij op deze lijst van de Europese Commissie.