Deelnemers ETS luchtvaart

Alle luchtvaartmaatschappijen die  luchtvaartactiviteiten uitvoeren volgens Annex I van de Europese richtlijn voor emissiehandel zijn deelnemers aan EU ETS. Voor de periode 2013-2023 zijn dit binnenlandse vluchten en vluchten tussen de 28 lidstaten van de Europese Unie (EU), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (totaal 31 landen).

Ook luchtvaartmaatschappijen die niet zijn gevestigd in één van de 31 landen moeten meedoen, als zij binnen Europa vluchten uitvoeren. Er zijn uitzonderingen: zeer kleine vliegtuigen en ook bepaalde vluchten zoals militaire vluchten, reddingsvluchten en testvluchten vallen niet onder het EU ETS.

Lijst luchtvaartmaatschappijen en hun administrerende lidstaat

De Europese Commissie publiceert jaarlijks een lijst met luchtvaartmaatschappijen en hun administrerende lidstaat. Dit is de lidstaat die de luchtvaartmaatschappij zal controleren. Uiteindelijk is echter het uitvoeren van een luchtvaartactiviteit volgens Annex I leidend voor het al dan niet onder de EU ETS-regeling vallen en niet de publicatie van de luchtvaartmaatschappij op deze lijst van de Europese Commissie.