Commerciële en niet-commerciële luchtvaartmaatschappijen

EU ETS luchtvaart maakt onderscheid tussen commerciële en niet-commerciële luchtvaartmaatschappijen. Afhankelijk van hun uitstoot en/of aantal vluchten vallen zij wel of niet onder EU ETS luchtvaart.

Commerciële luchtvaartmaatschappij

Een commerciële luchtvaartmaatschappij binnen EU ETS is een luchtvaartmaatschappij met een  luchtvaartcertificaat (aircraft operator’s certificate: AOC), zoals beschreven in Deel I van Annex 6 van de Chicago Conventie. In 2 situaties is een commerciële luchtvaartmaatschappij uitgezonderd van EU ETS:

  • als deze minder dan 243 vluchten uitvoert per periode in de loop van 3 opeenvolgende perioden van 4 maanden;
  • of als de totale jaarlijkse emissie minder dan 10.000 ton CO2 is.

Niet-commerciële luchtvaartmaatschappij

Een niet-commerciële luchtvaartmaatschappij is een luchtvaartmaatschappij zonder AOC. Als een niet-commerciële luchtvaartmaatschappij vluchten uitvoert met een totale jaarlijkse emissie van minder dan 1000 ton CO2, dan is deze uitgezonderd van EU ETS.

Om het overschrijden van drempelwaarden te bepalen, wordt uitgegaan van de volledige geografische reikwijdte van EU ETS (alle vluchten van en naar de 28 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen).

Welke vlucht hoort bij welke maatschappij?

Om te bepalen welke vlucht bij welke luchtvaartmaatschappij hoort, is de roepnaam  (call sign) leidend die wordt gebruikt voor luchtverkeersdoeleinden (Air Traffic Control: ATC). De roepnaam is de ICAO-identificatie die in onderdeel 7 van het vluchtplan staat. Wanneer deze niet beschikbaar is, het registratiekenmerk van het vliegtuig leidend. Dus alle vluchten met uw roepnaam of vliegtuigregistratiekenmerk in onderdeel 7 van het vluchtplan zijn uw verantwoordelijkheid en moeten worden beschouwd om te bepalen of u onder EU ETS valt. Dit is ook het geval wanneer vliegtuigen zijn geleased of ter leasing zijn aangeboden. Of wanneer sprake is van het delen van vluchtnummers door verschillende luchtvaartmaatschappijen (code sharing).