Kleine emittenten binnen EU-ETS luchtvaart

Voor Kleine emittenten binnen ETS luchtvaart  zijn vereenvoudigingen mogelijk.

Kleine emittenten

Luchtvaartmaatschappijen zijn kleine emittenten als:

  • zij minder dan 243 vluchten uitvoeren per periode in de loop van 3 opeenvolgende perioden van 4 maanden, óf
  • zij een jaarlijkse CO2-uitstoot van minder dan 25.000 ton hebben op basis van de volledige scope emissies of minder dan 3000 ton hebben op basis van de beperkte scope emissies.

Het maakt niet uit of het om een commerciële of niet-commerciële luchtvaartmaatschappij gaat. Voor kleine emittenten gelden vereenvoudigde monitoringseisen. Zo mogen zij hun CO2-uitstoot schatten met hulpmiddelen van Eurocontrol (small emitters tool of de ETS Support Facility) en als ze gebruik maken van het emissieverslag van de ETS Support Facility hoeven ze geen verificatie uit te laten voeren.