Bedrijven kunnen bepaalde duurzame biobrandstoffen dubbeltellen binnen de Hernieuwbare energie vervoer wet- en regelgeving (HEV). Het gaat hierbij om biobrandstoffen, die worden geproduceerd uit afval, residuen en niet-voedsel cellulose of lignocellulose-materiaal.

Dubbeltelling houdt in: bedrijven die een dubbeltellende biobrandstof leveren aan vervoer in Nederland, krijgen bij inboeking van de levering in het Register Energie voor Vervoer twee keer zoveel Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) bijgeschreven.

Doel van dubbeltelling

Dubbeltelling moet de productie en het gebruik van biobrandstoffen met een betere milieuprestatie stimuleren. Dit komt voort uit de Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED).

Voorwaarden voor dubbeltelling

Bedrijven die een biobrandstof als dubbeltellend willen inboeken in het REV, moeten voor deze biobrandstof een dubbeltellingverklaring hebben. Deze verklaring bewijst dat de dubbeltelling is bevestigd door een onafhankelijke verificateur en voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De verificateur moet bevoegd zijn om dubbeltellingverificatie uit te voeren.

Bedrijven die biobrandstoffen inboeken, moeten altijd de duurzaamheid aantonen. Het maakt hierbij niet uit of het om enkeltellende of dubbeltellende biobrandstoffen gaat.