Drie periodes voor EU ETS

Het EU ETS is opgedeeld in 3 handelsperiodes.

  • 1e periode: de zogenaamde pre-trading periode die van 2005 tot en met 2007 liep. De EU-lidstaten mochten zelf het uitstootplafond vastleggen.
  • 2e periode: van 2008 tot en met 2012. De niet-EU-landen Noorwegen, IJsland en Liechtenstein sloten zich aan bij de emissiehandel. Luchtvaartmaatschappijen moesten vanaf 2012 hun uitstoot compenseren met het inleveren van emissierechten. Het grootste deel van de emissierechten werd in deze periode gratis aan bedrijven toegewezen, een klein deel van de totale rechten werd geveild.
  • 3e handelsperiode: van 2013 tot en met 2020. De Europese regels voor emissiehandel zijn rechtstreeks bindend en voor alle lidstaten gelijk. Emissiehandel wordt daardoor meer geharmoniseerd uitgevoerd. Veilen wordt een steeds belangrijkere manier voor het op de markt brengen van rechten ten opzichte van gratis toewijzen. Bedrijven met een verhoogd risico voor het verplaatsen van productie naar buiten Europa, krijgen een groter deel van de emissierechten gratis. Lees meer hierover bij Carbon Leakage.