Typen emissierechten

Binnen emissiehandel zijn verschillende typen emissierechten te onderscheiden. U vindt hieronder een overzicht van de belangrijkste typen emissierechten.

  • European Union Allowance (EUA’s): emissierechten die aan bedrijven worden toegewezen; ook via veilingen komen deze op de markt. Zowel bedrijven als luchtvaartmaatschappijen kunnen EUA’s onbeperkt gebruiken om hun uitstoot mee te compenseren. EUA's zijn onbeperkt geldig en kunnen ook in de 4e fase (2021-2030) gebruikt worden.
  • Aviation European Union Allowance (AEUA’s): emissierechten die aan luchtvaartmaatschappijen worden toegewezen; ook via veilingen komen deze op de markt. Alleen luchtvaartmaatschappijen kunnen AEUA’s gebruiken om hun uitstoot mee te compenseren. Aan het gebruik van AEUA’s is geen limiet verbonden. AEUA's zijn onbeperkt geldig en kunnen ook in de 4e fase (2021-2030) gebruikt worden.
  • Certified Emission Reduction (CER’s): emissierechten afkomstig van Clean Development Mechanism (CDM-)projecten. Deze projecten verminderen de uitstoot van broeikasgassen in landen zonder verplichting binnen het Kyoto-protocol. Bedrijven en luchtvaartmaatschappijen kunnen geldige CER’s tot een bepaalde grens omruilen voor EUA’s en AEUA’s.
  • Emission Reduction Units (ERU’s): emissierechten afkomstig van Joint Implementation (JI-) projecten. Deze projecten verminderen de uitstoot van broeikasgassen in landen met verplichting binnen het Kyoto-protocol. Bedrijven en luchtvaartmaatschappijen kunnen geldige ERU’s tot een bepaalde grens omruilen voor EUA’s en AEUA’s.

Typen emissierechten in het kort

EUA

Onbeperkt bruikbaar voor nalevingsdoeleinden, door zowel bedrijven als luchtvaartmaatschappijen.

AEUA

Onbeperkt bruikbaar voor nalevingsdoeleinden, alleen door luchtvaartmaatschappijen.

Geldige CER en/of ERU

Bruikbaar voor bedrijven en luchtvaartmaatschappijen door ze om te ruilen voor EUA's of AEUA's

Niet-geldige CER en/of ERU

Niet bruikbaar voor bedrijven en luchtvaartmaatschappijen voor nalevingsdoeleinden.

Geldigheid CER’s en ERU’s

Bij zowel CER’s als ERU’s is sprake van een onderscheid tussen geldige en niet-geldige emissierechten. Alleen geldige CER’s en ERU’s zijn te gebruiken in het EU ETS en op alle rekeningen in het register te houden. CER’s en ERU’s die niet in het EU ETS gebruikt mogen worden, mogen alleen op de Kyoto-rekening staan. In het CO2-register is duidelijk zichtbaar of de CER’s en ERU’s die op een rekening staan binnen het EU ETS geldig zijn.

Met ingang van de 4e fase (2021-2030) is het in het EU ETS niet meer mogelijk om CER's en ERU's te gebruiken.

Meer informatie over de verschillende typen emissierechten vindt u in het achtergronddocument 'CO2-emissierechten'