Emissieverslag ETS luchtvaart

Alle luchtvaartmaatschappijen die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) moeten ieder jaar voor 31 maart hun uitstoot rapporteren in een geverifieerd emissieverslag. De omvang van de uitstoot die hierin gerapporteerd wordt, bepaalt hoeveel emissierechten luchtvaartmaatschappijen vervolgens moeten inleveren ter compensatie van de uitstoot. Meer informatie over het invullen, verifiëren en indienen van het emissieverslag is te vinden onder Jaarafsluiting ETS luchtvaart.