In 2020 moet minimaal 10% van de gebruikte energie in het Nederlandse weg- en spoorverkeer bestaan uit energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Daarnaast moet in 2020 de broeikasgasuitstoot van alle geleverde brandstoffen aan vervoer 6% minder zijn dan in 2010.

Realiseren verplichting hernieuwbare energie vervoer

De doelstelling en eisen uit de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie zijn in Nederland omgezet in de wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie vervoer. 

Vanaf 2015 trad de nieuwe wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie vervoer in werking:

Deze wetswijziging heeft de uitvoering van de systematiek eenvoudiger en betrouwbaarder gemaakt. De NEa beheert het Register Energie voor Vervoer dat centraal staat in dit systeem en is verantwoordelijk voor toezicht op de naleving van de verplichtingen. 

Bedrijven die brandstoffen op de Nederlandse markt voor vervoer brengen, zijn verplicht om in 2020 minimaal 10% hernieuwbare energie in te zetten. Het gaat om houders van een vergunning voor een accijnsgoederenplaats of geregistreerd geadresseerden, als bedoeld in de Wet op de accijns voor minerale oliën, of importeurs van brandstoffen. Naleving van de verplichting gebeurt met name door het bijmengen van biobrandstoffen in benzine of diesel. Alleen biobrandstoffen die aantoonbaar voldoen aan duurzaamheidseisen mogen meetellen voor de verplichting. Biobrandstoffen op basis van afval, reststromen, non-food cellulose materiaal en lignocellulose mogen dubbel meetellen.

Realiseren verplichting brandstoffen luchtverontreiniging

De doelstelling uit de Europese richtlijn voor Brandstofkwaliteit is in Nederland omgezet in de wet- en regelgeving voor brandstoffen luchtverontreiniging:

Bedrijven die brandstoffen op de Nederlandse markt voor vervoer brengen, moeten de broeikasgasuitstoot van hun brandstoffen in 2020 met 6% verminderen ten opzichte van 2010. Ook hier gaat het om houders van een vergunning voor een accijnsgoederenplaats of geregistreerd geadresseerden, als bedoeld in de Wet op de accijns voor minerale oliën, of importeurs van brandstoffen. De inzet van duurzame biobrandstoffen vormt het belangrijkste middel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Realiseren verplichting brandstoffen luchtverontreiniging

De doelstelling uit de Europese richtlijn voor Brandstofkwaliteit is in Nederland omgezet in de wet- en regelgeving voor brandstoffen luchtverontreiniging:

Bedrijven die brandstoffen op de Nederlandse markt voor vervoer brengen, moeten de broeikasgasuitstoot van hun brandstoffen in 2020 met 6% verminderen ten opzichte van 2010. Ook hier gaat het om houders van een vergunning voor een accijnsgoederenplaats of geregistreerd geadresseerden, als bedoeld in de Wet op de accijns voor minerale oliën, of importeurs van brandstoffen. De inzet van duurzame biobrandstoffen vormt het belangrijkste middel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.