Het handhavend optreden van de NEa is gericht op het voorkomen en opheffen van overtredingen en heeft daarmee als doel om de naleving van wet- en regelgeving af te dwingen. In het systeem voor hernieuwbare energie vervoer zijn bedrijven met elkaar verbonden en bestaan grote financiële belangen. Met handhaving waarborgt de NEa de goede uitvoering van dit systeem.

Uitgangspunten handhaving

Bij het uitvoeren van handhaving hanteert de NEa de volgende uitgangspunten:

  • De NEa spant zich maximaal in om met preventieve middelen naleving te bevorderen.
  • De NEa behandelt de bedrijven op gelijke wijze. Dit betekent dat zij zorgvuldige en uniforme afwegingen maakt.
  • Bij haar afweging wel of niet handhavend op te treden, neemt de NEa, naast de ernst van de overtreding, ervaringsgegevens over houding en gedrag van het bedrijf mee.
  • Bij bestraffende sancties spelen de grootte van de overtreding en verwijtbaarheid een belangrijke rol.
  • De NEa kan punitief optreden (het opleggen van een bestuurlijke boete), preventief (door voorlichting) en/of correctief (met ambtshalve vaststellingen). 

 

Advies en ondersteuning

Bij de inzet van haar handhavingsmiddelen houdt de NEa rekening met de complexiteit van de wet- en regelgeving. De NEa besteedt daarom veel tijd aan uitleg van het systeem, met voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen, informatiemateriaal en via de Helpdesk NEa. De NEa voorkomt liever overtredingen met gerichte nalevinghulp, dan dat zij achteraf moet bestraffen of herstellen.

Juridische basis

Toezicht op en handhaving van het systeem hernieuwbare energie vervoer zijn wettelijk verankerd in artikel 5.10, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer. De meest recente versies van deze wet- en regelgeving kunt u vinden op www.overheid.nl.

 

Zie ook