Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) zijn eenheden waarmee bedrijven, binnen de uitvoeringssystematiek Energie voor Vervoer aan hun jaarverplichting moeten voldoen.

HBE

Een Hernieuwbare Brandstofeenheid (HBE) staat voor 1 gigajoule (GJ) hernieuwbare energie die is geleverd aan de Nederlandse vervoersmarkt. HBE’s worden aangemaakt bij het inboeken van hernieuwbare energie in het Register Energie voor Vervoer (REV). Bedrijven hebben een rekening in het REV nodig om HBE’s te houden en te verhandelen.

Bedrijven kunnen deze eenheid niet internationaal verhandelen en inzetten voor wet- en regelgeving in andere landen. Omgekeerd kunnen bedrijven ook geen eenheden uit vergelijkbare systemen in andere landen naar het REV overboeken.

Kopersgarantie

Op een HBE geldt de zogenaamde kopersgarantie: een aangemaakte HBE kan nooit worden ingetrokken omdat hij onterecht is aangemaakt. Indien een inboeker een hoeveelheid hernieuwbare energie onterecht heeft ingeboekt, krijgt hij een compensatieverplichting opgelegd door de NEa. De onterecht aangemaakte HBE’s blijven echter geldig.

Handelssysteem

De overheid zet met de uitvoeringssystematiek Energie voor Vervoer een handelssysteem in, waarbij de deelnemers op de meest kosteneffectieve wijze hun verplichte aandeel hernieuwbare energie kunnen leveren. Zij kunnen kiezen of zij zelf hernieuwbare energie inboeken (en zo HBE’s aanmaken) of dat zij HBE’s kopen om aan de jaarverplichting te voldoen. Rekeninghouders in het REV kunnen HBE’s onderling verhandelen. Alleen bedrijven met een jaarverplichting, inboekers en andere houders van een AGP-vergunning kunnen een rekening hebben in het REV.

Schematische weergave van het systeem met Hernieuwbare Brandstofeenheden

Figuur: Schematische weergave van het systeem met Hernieuwbare Brandstofeenheden.

HBE-rapportages

De NEa is wettelijk verplicht om een aantal rapportages te publiceren op basis van gegevens uit het REV. Eén van deze rapportages is de HBE-rapportage. Deze geeft periodiek informatie (5 x per jaar) ter ondersteuning van de markt over de in dat (deel van het) kalenderjaar op alle rekeningen gezamenlijk bijgeschreven aantal HBE’s en het aantal in dat kalenderjaar gespaarde HBE’s.

De rapportagedata zijn:

  • 1 januari
  • 1 maart
  • 10 april
  • 1 juli
  • 1 oktober