Op 15 juli 2015 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan om de Richtlijn EU ETS voor de periode 2021-2030 aan te passen. Het voorstel bevat onder meer een aanscherping van het ETS plafond om in 2030 een reductie van tenminste 43% CO2 te bereiken.

Uitvoering EU ETS

De NEa is verantwoordelijk voor de uitvoering van het EU ETS. Gelet hierop levert de NEa actieve inbreng op het voorstel ter aanpassing van de Richtlijn EU ETS, waarbij de NEa met name kijkt naar de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en fraudebestendigheid. In dit verband heeft de NEa twee onderzoeken laten uitvoeren:

 

Onderzoek vereenvoudiging EU ETS

Verder heeft de NEa onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot vereenvoudiging van het EU ETS. In het rapport ‘Een eenvoudig effectief EU ETS’ worden zeven richtingen en talloze concrete maatregelen geïdentificeerd die de administratieve lasten van het EU ETS kunnen beperken.