Inboeken Energie voor Vervoer

Bedrijven die hernieuwbare energie leveren aan vervoer in Nederland, kunnen de leveringen inboeken op hun rekening in het Register Energie voor Vervoer (REV). Zij ontvangen daarvoor Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s).

Zij kunnen de HBE's verhandelen met bedrijven die een verplichting Energie voor Vervoer hebben, of deze gebruiken voor hun eigen verplichting.

Inboeken hernieuwbare energie

Vloeibare en gasvormige biobrandstoffen, vloeibare hernieuwbare brandstoffen en het hernieuwbare deel van elektriciteit kunnen worden ingeboekt in het REV.

Duurzaamheid hernieuwbare energie

Er zijn voorwaarden verbonden aan de inboekende bedrijven en aan de in te boeken hernieuwbare energie. Zo mogen bedrijven alleen biobrandstoffen inboeken in het REV als zij voldoen aan de Europese duurzaamheidseisen. De hoeveelheid ingeboekte vloeibare biobrandstof moet aantoonbaar zijn 'uitgeslagen tot verbruik' aan vervoer in Nederland.

Creëren HBE's en dubbeltelling

Zodra er hernieuwbare energie wordt ingeboekt, worden er HBE's gecreëerd en bijgeschreven op rekening in het REV. De beloning in HBE’s wordt in belangrijke mate bepaald door de grondstof waaruit een duurzame biobrandstof is geproduceerd.

Zo bepaalt de grondstof de soort HBE: HBE-Geavanceerd, HBE-Conventioneel of HBE-Overig. En ook bepaalt de grondstof of de biobrandstof in aanmerking komt voor dubbeltelling.

Inboekverificatie en jaarafsluiting

Jaarlijks doorloopt de inboeker een aantal stappen om vóór 1 april van het daaropvolgende jaar het inboekjaar af te sluiten. Eén daarvan is het overleggen van een inboekverificatieverklaring. Hieruit blijkt dat de ingeboekte hernieuwbare energie aan alle wettelijke vereisten voldoet.