Dubbeltellingverificatie EV

Om een biobrandstof als dubbeltellend te mogen inboeken in het REV, is een dubbeltellingverklaring nodig als bewijs. Deze verklaring wordt afgegeven door een geaccrediteerde dubbeltellingverificateur, die voldoet aan de eisen die in de wet- en regelgeving Energie voor Vervoer gesteld zijn.

Eisen aan de dubbeltellingverificateur

De dubbeltellingverificateur voert de verificatiewerkzaamheden op een onbevangen en onpartijdige manier uit. Daarnaast zal hij voor het onderdeel dubbeltelling van het werkveld hernieuwbare energie vervoer geaccrediteerd zijn door de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA) of een andere nationale accreditatie-instelling uit een lidstaat van de Europese Unie (EU).

De dubbeltellingverificateur mag ook verificaties uitvoeren als hij aantoonbaar een accreditatieprocedure is gestart die nog niet is afgerond. Op dit moment zijn de volgende instellingen geaccrediteerd voor dubbeltellingsverificatie:

  • Control Union Certifications B.V.
  • DEKRA Certification B.V.
  • Quality Services Inspection B.V.

Informatie over het accreditatieproces is te verkrijgen bij de Raad voor Accreditatie (RvA).

Eisen aan dubbeltellingsverificatie

De eisen aan dubbeltellingsverificatie zijn uitgewerkt in bijlage 7 van de Regeling energie vervoer. De verificateur dient zijn werkzaamheden uit te voeren conform een door hem opgesteld en door de NEa goedgekeurd verificatieprotocol. Deze eis geldt voor verificatiewerkzaamheden vanaf 2019.