Dubbeltellingverklaring EV

De dubbeltellingverklaring dient als bewijs van dubbeltelling voor het inboekende bedrijf. De verklaring geeft aan dat een hoeveelheid ingeboekte biobrandstof voldoet aan de eisen die de wet- en regelgeving energie voor vervoer stelt aan dubbeltelling.

De verificateur verstrekt de dubbeltellingverklaring aan de producent van de dubbeltellende biobrandstof als aan de voorwaarden is voldaan. In bijlage 7 van de Regeling energie vervoer staat informatie over de eisen aan de totstandkoming en inhoud van de verklaring.

De verklaring zal via de producent uiteindelijk belanden bij het bedrijf dat de biobrandstof als dubbeltellend wil inboeken in het REV. De inboeker mag de dubbeltellingsverklaring alleen gebruiken bij de inboeking van een biobrandstof waarvan de kenmerken op het bewijs van duurzaamheid overeenkomen met die op de dubbeltellingsverklaring.

Nummering en splitsing van verklaringen

Elke dubbeltellingverklaring heeft een unieke nummering die begint met de identificatiecode van de verificatie-instelling. Het inboekende bedrijf moet het nummer van de dubbeltellingverklaring vermelden bij inboeking van een dubbeltellende biobrandstof in het REV.

Het kan voorkomen dat een hoeveelheid dubbeltellende biobrandstof wordt gesplitst en doorgeleverd aan meerdere afnemers. In dat geval trekt de dubbeltellingsverificateur de oorspronkelijke dubbeltellingsverklaring in. Hij geeft vervolgens nieuwe dubbeltellingsverklaringen af per partij, met daarop vermeld de voorloopnummers van de ingetrokken verklaringen. Zowel het nieuwe nummer als de voorloopnummers moeten worden opgevoerd bij een inboeking.

De verificateur beheert de unieke nummers van de verklaringen die hij heeft verstrekt. Op verzoek van de NEa geeft de dubbeltellingverificateur een overzicht van de verklaringen die hij heeft afgegeven of ingetrokken.

Onjuist beheer of onjuiste opvoer van (voorloop)nummers door verificateur of bedrijf, kan leiden tot foutmeldingen in het REV.