Inboeken gasvormige biobrandstoffen

Bedrijven die gasvormige brandstoffen leveren aan vervoer in Nederland kunnen deze leveringen, onder voorwaarden, inboeken op hun rekening in het Register Energie voor Vervoer (REV). Zij ontvangen daarvoor Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s), waarvan de soort afhangt van de gebruikte grondstoffen.

Aansluitingen en directe lijnen

Bedrijven mogen alleen gasvormige brandstoffen inboeken die aan vervoer zijn geleverd via exclusief daarvoor bestemde aansluitingen op het gasnet. Ook leveringen via een directe lijn, een niet aan het net gekoppelde leiding van de productie-installatie naar een laadpunt voor vervoer, zijn in te boeken. Bedrijven boeken de hoeveelheid gasvormige brandstof (Nm3) in zoals gemeten door een of meerdere bemeterde leverpunten.

Garanties van oorsprong

HBE's worden alleen aangemaakt voor zover de levering is gedekt door garanties van oorsprong (gvo’s in de vorm van Vertogascertificaten). Hiermee tonen de inboekende bedrijven de duurzaamheid aan. De gvo’s bewijzen dat een bepaalde hoeveelheid groen gas in het gasnet is ingevoed. Voorafgaand aan de inboeking in het REV moeten er voldoende gvo’s op de NEa-rekening in het Vertogasregister zijn overgeboekt.

Bij het inboeken moeten bedrijven de duurzaamheidskenmerken van het geproduceerde groene gas van de gvo’s overnemen.

Dubbeltelling

Gasvormige biobrandstoffen kunnen dubbeltellend van aard zijn, waardoor na inboeking een dubbele hoeveelheid HBE’s wordt bijgeschreven. De dubbeltellende aard moet blijken uit een dubbeltellingsverklaring.

Zie ook: Grondstoffen en dubbeltelling.  

Voor de NTA8003-codes van grondstoffen die op Vertogascertificaten staan is er een overzicht van het soort HBE dat het gevolg is van inboeking in het REV en de eventuele mogelijkheid tot dubbeltelling.

Zie: Overzicht HBE-soorten voor NTA8003-codes

Voorwaarden en bewijsstukken

Gasvormige biobrandstoffen waarvoor SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) is ontvangen, mogen niet worden ingeboekt.

HBE's voor vergroend deel van de levering

De levering van gas via het gastransportnet of een directe lijn aan vervoer, leidt na inboeking tot HBE’s voor zover die levering is vergroend door gvo’s. Op voorwaarde dat de levering een hoeveelheid betreft die groter of gelijk is aan de ingezette gvo, wordt een aantal HBE’s bijgeschreven zoals berekend op basis van de energie-hoeveelheid (MWh) op de gvo.

Dit gebeurt met de volgende formule:

formule vergroening gasvormige biobrandstof

De instructievideo's voor handelingen in het REV bij het inboeken, vindt u hier.