Inboeken hernieuwbare brandstoffen

De wet- en regelgeving stelt voorwaarden aan de inboeking van een geleverde hoeveelheid (vloeibare of gasvormige) hernieuwbare brandstof.

Ten eerste dient de vorm van hernieuwbare brandstof voor te komen op een bij ministeriële regeling vast te stellen lijst van hernieuwbare brandstoffen (deze lijst is vooralsnog leeg).

Ten tweede dient de inboeker te beschikken over een verificatieverklaring hernieuwbare brandstof.

Omdat de lijst van hernieuwbare brandstoffen in de ministeriële regeling leeg is en evenmin verificateurs geaccrediteerd zijn voor het onderdeel hernieuwbare brandstof van het werkveld hernieuwbare energie vervoer, is de inboeking van deze vorm van hernieuwbare energie vervoer vooralsnog niet mogelijk.

Hernieuwbare brandstof volgens de wet

Onder hernieuwbare brandstof wordt verstaan:  hernieuwbare vloeibare of gasvormige transportbrandstof van niet-biologische oorsprong als bedoeld in artikel 2, onderdeel u, van de richtlijn hernieuwbare energie, te weten andere vloeibare of gasvormige brandstoffen dan biobrandstoffen, waarvan de energie-inhoud afkomstig is van andere hernieuwbare energiebronnen dan biomassa en die in de vervoerssector gebruikt worden.

Energie uit hernieuwbare energiebronnen is volgens artikel 2, onderdeel a, van de richtlijn hernieuwbare energie, energie uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen wind, zon, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogassen.