Jaarafsluiting EV inboeken

Jaarlijks doorloopt de inboeker een aantal stappen om, vóór 1 april van het daaropvolgende jaar, het inboekjaar af te sluiten.

Stappen

Bedrijven die hernieuwbare energie aan vervoer leveren:

  • Controleren tijdig of de juiste personen in de juiste rol (rekeningbevoegde of fiatteur) aan de rekening in het REV gekoppeld zijn. Wijzigingen kunnen aan de NEa worden doorgegeven via een wijzigingsformulier.
  • Boeken uiterlijk 28 februari (bij schrikkeljaren 29 februari) de leveringen hernieuwbare energie van het voorgaande jaar in.
  • Laten uiterlijk 31 maart hun inboekverificateur de inboekingen goedkeuren in het REV en dienen een inboekverificatieverklaring in bij de NEa.
C5 Jaarafsluiting EV inboeken

Inboekstatus

Inboekers registeren hun inboekingen over het voorgaande jaar tot uiterlijk 28 februari. Inboekingen met de status ‘opgeslagen’ of ‘te fiatteren’ zijn nog niet geregistreerd. Een inboeking is geregistreerd als deze de status ‘HBE’s bijgeschreven’ heeft.

Inboekverificateur selecteren

Inboekers laten inboekingen over het voorgaande jaar uiterlijk op 31 maart verifiëren. De verificateur geeft in het REV aan dat de inboekingen geverifieerd zijn. Hiertoe is een verificateur aan de rekening van de inboeker gekoppeld. Een verificateur kan geselecteerd worden zodra de verificatie-instelling een rekening heeft in het REV.

Verificatieverklaring indienen

De verificatieverklaring kan digitaal verstuurd worden naar de NEa: info@emissieautoriteit.nl.

Tijdlijn jaarafsluiting EV 2018-2020