Emissierechten inleveren

Alle luchtvaartmaatschappijen die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen, moeten elk jaar op 30 april minstens net zoveel EUA’s en/of AEUA’s hebben ingeleverd als zij aan CO2 hebben uitgestoten. Met het inleveren van de emissierechten compenseren de deelnemers de uitstoot van het voorgaande jaar en sluiten ze het jaar af.

Aantal in te leveren emissierechten

In het CO2-register staat het aantal in te leveren emissierechten. Dit is gebaseerd op de ingevoerde emissiegegevens die als geverifieerd zijn gewaarmerkt door de nationale administrateur. Een emissierecht vertegenwoordigt 1 ton CO2 emissie.

Regels voor inleveren emissierechten

Het inleveren van emissierechten kan alleen vanaf een luchtvaartexploitanttegoedrekening. Een rekeningbevoegde moet de transactie invoeren en een fiatteur moet de transactie goedkeuren. Als er geen fiatteur aan een rekening gekoppeld is, moet een tweede rekeningbevoegde de transactie goedkeuren.

Instructies

Gedetailleerde instructies voor het inleveren van emissierechten vindt u in de handleiding voor het CO2-register. Deze handleiding staat in het registerportaal. Gebruikers van het register hebben de link naar het registerportaal per e-mail van de NEa ontvangen.