Emissieverslag indienen

Uiterlijk 31 maart moeten de volgende documenten in het bezit zijn van de NEa:

  • emissieverslag (Excel);
  • een ondertekend voorblad van het emissieverslag (pdf);
  • het verificatierapport (Excel);
  • ondertekend verificatierapport (pdf).

Voor kleine emittenten die gebruik maken van het emissieverslag van de Eurocontrol ETS Support Facility geldt dat zij alleen het emissieverslag en het ondertekende voorblad hoeven in te dienen.

Alle contactpersonen ontvangen voorafgaand aan 31 maart instructies over hoe zij het emissieverslag en de bijbehorende documenten moeten indienen.

Nadat de NEa de documenten heeft ontvangen, krijgen luchtvaartmaatschappijen een ontvangstbevestiging toegestuurd.

Alle contactpersonen ontvangen voorafgaand aan 31 maart instructies over hoe zij het emissieverslag en de bijbehorende documenten moeten indienen.

Nadat de NEa de documenten heeft ontvangen, krijgen luchtvaartmaatschappijen een ontvangstbevestiging toegestuurd.