Emissieverslag opstellen

Een luchtvaartmaatschappij maakt in een emissieverslag inzichtelijk hoeveel CO2 er is uitgestoten en hoe deze uitstoot is berekend. De deadline voor het indienen van een geverifieerd emissieverslag bij de NEa is jaarlijks op 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de uitstoot heeft plaatsgevonden.

Verplicht format

Luchtvaartmaatschappijen moeten verplicht gebruikmaken van het door de Europese Commissie opgestelde format (template nummer 5) voor het emissieverslag. . Kleine emittenten en ook luchtvaartmaatschappijen met minder dan 3000t CO2 uitstoot onder de beperkte reikwijdte mogen gebruik maken van het emissieverslag van de Eurocontrol ETS Support Facility, in dat geval hoeft het emissieverslag niet geverifieerd te worden. Het emissieverslag moet betrekking hebben op de beperkte geografische reikwijdte voor de periode 2013-2023, waaronder sinds 1 januari 2020 ook vluchten vanuit Europa naar Zwitserland, en vanaf 1 januari 2020 ook vluchten van Zwitserland naar Europa toe.

Luchtvaartmaatschappijen met verplichtingen onder CORSIA moeten het gecombineerde emissieverslag van de Europese Commissie gebruiken.