Openbaarheid van informatie

Luchtvaartmaatschappijen leveren veel informatie aan bij de NEa voor de jaarafsluiting. Hoe gaat de NEa hiermee om? Welke gegevens maakt de NEa openbaar? 

Publicatie van informatie

De volgende informatie brengt de NEa actief naar buiten en is dus openbaar:

  • aantal verleende emissierechten per luchtvaartmaatschappij;
  • broeikasgasemissie per luchtvaartmaatschappij;
  • uitstootgegevens per luchtvaartmaatschappij (al dan niet voldoende rechten ingeleverd);
  • verplichte sancties voor het niet inleveren van emissierechten.

CO2-emissie per brandstofstroom

Informatie over de CO2-emissie per brandstofstroom maakt de NEa niet actief openbaar, maar wordt in principe wel verstrekt aan derden als zij daarom verzoeken. De NEa zal het betrokken bedrijf per direct van een dergelijk verzoek op de hoogte brengen, en een termijn in acht nemen om het bedrijf de gelegenheid te geven een voorlopige voorziening aan te vragen. Meer informatie over de procedure vindt u in het Protocol openbaarmaking emissieverslagen.

Overige gegevens

De NEa beschouwt alle overige gegevens in het emissieverslag als bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. Hierbij gaat het niet om emissiegegevens, maar om de onderliggende gegevens per inrichting, per brandstofstroom of per installatie, zoals emissiefactoren, kentallen en energie- of brandstofverbruik.