Sancties jaarafsluiting

Hieronder vindt u een overzicht van overtredingen in de jaarafsluiting en mogelijke sancties.

 Overtreding Sanctie Hoogte
sanctie
Ingangsdatum

Geen emissieverslag per
1 april

Last onder
dwangsom

500 - 4.500 euro
per dag

1 april

Geen emissieverslag per
1 april

Bestuurlijke
boete

10.000 -
450.000 euro1

1 april

Te weinig emissierechten
ingeleverd per 1 mei

Bestuurlijke
boete

100 euro2 per niet ingeleverd recht +
verplichting volgend jaar
vereffenen

1 mei

1 Als de omzet van de luchtvaartmaatschappij groter is dan € 4.500.000,-, dan is het maximum boetebedrag 10% van de omzet.
2 Het bedrag wordt met ingang van het emissiejaar 2013 geïndexeerd aan de hand van de Europese consumentenprijsindex.