Totaaloverzicht verplichtingen en deadlines

Om een emissiejaar succesvol af te sluiten, moet een luchtvaartmaatschappij aan de volgende verplichtingen voldoen:

Uiterlijk 31 maart

  • een geverifieerd emissieverslag inleveren;
  • het emissiecijfer in het CO2-register invoeren;
  • het emissiecijfer door de nationale administrateur als geverifieerd in het CO2-register laten waarmerken.

Uiterlijk 30 april

  • minstens evenveel emissierechten inleveren als de geverifieerde emissie.

Meldingen

Naast bovenstaande verplichtingen voor de jaarafsluiting, is het van groot belang dat luchtvaartmaatschappijen relevante veranderingen in de monitoring op tijd bij de NEa melden. De verificateur zal hier tijdens de verificatie ook op letten. Voor een goede communicatie is het ook noodzakelijk dat luchtvaartmaatschappijen zorgen dat de actuele gegevens van de contactpersonen bij NEa beschikbaar zijn. Voor meer informatie, zie Meldingen ETS luchtvaart.