Emissieverslag indienen

Uiterlijk 31 maart moeten de volgende documenten in het bezit zijn van de NEa:
•    emissieverslag (Excel);
•    het verificatierapport (Excel);
•    ondertekend verificatierapport (pdf).

Alle contactpersonen ontvangen voorafgaand aan 31 maart instructies over hoe zij het emissieverslag en de bijbehorende documenten moeten indienen. Zorg ervoor de de NEa altijd beschikt over de actuele gegevens van de contactpersonen.

Nadat de NEa de documenten heeft ontvangen, krijgen bedrijven een ontvangstbevestiging toegestuurd. Deze bevestigt dat het bedrijf aan de indienplicht heeft voldaan. De NEa analyseert op een later moment alle emissieverslagen en verificatierapporten in meer detail, waardoor het mogelijk is dat u later in het jaar nog vragen en/of opmerkingen kunt krijgen naar aanleiding de ingediende stukken.