Emissiecijfer invoeren en laten verifiëren

Het emissiecijfer moet op uiterlijk 31 maart in het CO2-register staan en door de verificateur zijn goedgekeurd. De omvang van de broeikasgasemissie vormt de basis voor het aantal in te leveren emissierechten.

Invoeren en bevestigen

Een rekeningbevoegde moet het emissiecijfer invoeren in het CO2-register. Als het emissiecijfer overeenkomt met het cijfer in het geverifieerde emissieverslag dan keurt de verificateur het cijfer goed.

Let op: een bedrijf is er zelf voor verantwoordelijk dat de emissiegegevens op tijd door de verificateur zijn bevestigd.

Na verificatie van het emissiecijfer kunnen bedrijven zien hoeveel emissierechten zij uiterlijk op 30 april moeten inleveren. Het is raadzaam om direct na verificatie over te gaan tot het inleveren van de emissierechten.

Instructies

Gedetailleerde instructies voor het selecteren van een verificatiebureau en het invoeren van het emissiecijfer vindt u in de handleiding voor het CO2-register. Deze handleiding staat in het registerportaal. Gebruikers van het CO2-register hebben de link naar het registerportaal per e-mail van de NEa ontvangen.