Emissierechten inleveren

Alle bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen, moeten elk jaar op 30 april minstens zoveel EUA’s hebben ingeleverd als zij aan broeikasgassen hebben uitgestoten. Met het inleveren van de emissierechten compenseren de deelnemers de uitstoot van het voorgaande jaar en sluiten ze het jaar af.

Aantal in te leveren emissierechten

In het CO2-register staat het aantal in te leveren emissierechten. Dit is gebaseerd op de ingevoerde emissiegegevens die zijn goedgekeurd door de verificateur. Een emissierecht vertegenwoordigt 1 ton broeikasgasemissie.

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat bij een bedrijf een correctie is uitgevoerd op de emissiecijfers uit het verleden, waardoor extra rechten ingeleverd moeten worden. Dit gebeurt dan bij de eerstvolgende deadline voor het inleveren van emissierechten. Als dit het geval is, heeft het bedrijf hier bericht over ontvangen.

Regels voor inleveren emissierechten

Het inleveren van emissierechten kan alleen vanaf de betreffende exploitanttegoedrekening plaatsvinden. Een rekeningbevoegde moet de transactie invoeren en een fiatteur moet de transactie claimen en goedkeuren. Als er geen fiatteur aan een rekening gekoppeld is, moet een tweede rekeningbevoegde de transactie claimen en goedkeuren.

U kunt vanaf 2021 zelf bepaalde instellingen op uw rekening kiezen. Bijvoorbeeld het 2- ipv 4-ogen principe bij bepaalde transacties in het CO2-register. Dit betekent dat onder andere de inlevertransactie voor de jaarafsluiting door één persoon gedaan kan worden. Om dit in te stellen, kunt u een wijzigingsverzoek bij de NEa indienen. Als u geen actie onderneemt, zal deze instelling standaard op 4-ogen blijven staan.

Instructies

Gedetailleerde instructies voor het inleveren van emissierechten vindt u in de handleiding voor het CO2-register. Deze handleiding staat in het registerportaal, deze link heeft u ontvangen van de Helpdesk. Gebruikers van het register hebben de link naar het registerportaal per e-mail van de NEa ontvangen.