Publicatie emissiecijfers

Elk jaar maakt de NEa de emissiecijfers van het voorgaande jaar bekend. De NEa wil hiermee bedrijven, handelaren en andere geïnteresseerden informeren over de uitstoot van CO2 door deelnemende bedrijven. In april komen voorlopige emissiecijfers uit en in mei de definitieve emissiecijfers.

Voorlopige emissiecijfers

Begin april publiceert de NEa de voorlopige emissiecijfers van Nederlandse bedrijven.

Definitieve emissiecijfers

Begin mei maakt de NEa vervolgens de definitieve emissiecijfers en het aantal ingeleverde emissierechten bekend.

De Europese Commissie publiceert op dezelfde momenten de emissie- en nalevingscijfers  van alle bedrijven die aan het EU ETS deelnemen op de hieronder genoemde website.