Sancties jaarafsluiting

Hieronder vindt u een overzicht van overtredingen in de jaarafsluiting en mogelijke sancties. Naast onderstaande sancties, kan de analyse van het emissieverslag later in het jaar en de bevindingen van de verificateur leiden tot een toezichtsactie door de NEa.

 Overtreding Sanctie Hoogte
sanctie
Ingangsdatum

Geen emissieverslag per
1 april

Last onder
dwangsom

200 - 3.500 euro
per dag

1 april

Geen emissieverslag per
1 april

Bestuurlijke
boete

5.000 -
450.000 euro1

1 april

Te weinig emissierechten
ingeleverd per 1 mei

Bestuurlijke
boete

100 euro2 per niet ingeleverd recht +
verplichting volgend jaar
vereffenen

1 mei

1 Als de omzet van het bedrijf groter is dan € 4.500.000,-, dan is het maximum boetebedrag 10% van de omzet.
2 Het bedrag wordt met ingang van het emissiejaar 2013 geïndexeerd aan de hand van de Europese consumentenprijsindex.