Totaaloverzicht verplichtingen en deadlines

Om een emissiejaar succesvol af te sluiten, moet een bedrijf aan de volgende verplichtingen voldoen:

Uiterlijk 31 december

  • Melden van alle wijzigingen van het monitoringsplan die nog niet aan de NEa gemeld zijn, zodat de NEa beschikt over een actuele versie.

Uiterlijk 19 januari

  • melden stopzetting (sub)installatie. Lees hier meer.

Uiterlijk 31 maart

  • een geverifieerd emissieverslag inleveren;
  • het emissiecijfer in het CO2-register invoeren;
  • het emissiecijfer door een verificateur in het CO2-register laten goedkeuren.

Uiterlijk 30 april

  • minstens evenveel emissierechten inleveren als de geverifieerde emissie.

Meldingen

Het is van groot belang dat bedrijven ook aan hun meldingsplicht voldoen. De verificateur zal hier tijdens de verificatie ook op letten. Dit gaat om meldingen van relevante veranderingen in de monitoring van de uitstoot en in de gratis toewijzing van emissierechten. Een aantal typen meldingen voor veranderingen in gratis toewijzing kent een jaarlijkse deadline van 19 januari.  
Voor meer informatie, zie Meldingen ETS.