Jaarafsluiting EU ETS 2013-2020

Bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen, zijn verplicht om elk voorjaar het voorgaande emissiejaar af te sluiten. Deze verplichting bestaat uit het rapporteren van de jaarlijkse broeikasgasuitstoot en het inleveren van emissierechten ter compensatie van de uitstoot.