De jaarafsluiting omvat de activiteiten die bedrijven moeten uitvoeren in het Register Energie voor Vervoer (REV) om aan hun jaarlijkse verplichtingen te voldoen.

De activiteiten die bedrijven in het REV moeten uitvoeren voor de jaarafsluiting, kunnen verschillen:

  • Bedrijven met een jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer moeten uiterlijk 28 februari hun levering tot eindverbruik over het voorgaande jaar in het REV registreren. Verder moeten zij uiterlijk 31 maart voldoende HBE’s op hun rekening hebben staan om aan de jaarverplichting te voldoen;
  • Bedrijven met een rapportageverplichting brandstoffen luchtverontreiniging moeten uiterlijk 28 februari hun leveringen aan vervoer over het voorgaande jaar in het REV rapporteren;
  • Bedrijven die hernieuwbare energie aan vervoer hebben geleverd, kunnen de leveringen uit het voorgaande jaar uiterlijk 28 februari in het REV inboeken en HBE’s genereren. Verder moeten inboekers uiterlijk 31 maart een inboekverificatieverklaring indienen bij de NEa.

Bedrijven kunnen ook meerdere van bovenstaande verplichtingen hebben. Zie de links onder deze pagina voor meer informatie per verplichting.

Let op:
Controleer op tijd of de juiste personen in de juiste rol (rekeningbevoegde of fiatteur) aan de rekening gekoppeld zijn. Zo niet, vul dan een wijzigingsformulier in.

Overzicht deadlines en verplichtingen

Uiterlijk 28 februari

Uiterlijk 31 maart

Jaarverplichting HEV

Registreren levering tot eindverbruik

Voldoende HBE’s op rekening hebben

Rapportageverplichting BL

Registreren brandstoffen

Inboeken

Opvoeren inboekingen over
voorgaande jaar

Goedkeuring verificateur in REV  +
verificatieverklaring aanleveren bij NEa