De Jaarafsluiting omvat de activiteiten die bedrijven moeten uitvoeren in het Register Energie voor Vervoer (REV) om aan hun jaarlijkse verplichtingen te voldoen. Op deze pagina vindt u informatie over de Jaarafsluiting over het jaar 2018.

Deadlines

De activiteiten die bedrijven moeten uitvoeren voor de jaarafsluiting, kunnen verschillen:

Overzicht deadlines Jaarafsluiting 2018
Uiterlijk 28 februari 2019 Uiterlijk 29 maart 2019*
Jaarverplichting
  • Uw brandstofleveringen uit 2018 moeten zijn geregistreerd in het REV.
  • U moet voldoende HBE's van de juiste soort op uw rekening in het REV hebben staan.
Inboeken
  • Uw leveringen hernieuwbare energie uit 2018 moeten zijn ingeboekt in het REV.
  • Uw verificateur moet de uitkomst van zijn beoordeling op uw inboekingen hebben geregistreerd in het REV
  • Uiterlijk 31 maart moet de verifcatieverklaring of het rapport van bevindingen aan de NEa zijn verstuurd (via  info@emissieautoriteit.nl).

* De wettelijke deadline hiervoor is 31 maart. In 2019 valt deze datum op een zondag. Omdat u het register alleen op werkdagen kunt gebruiken, kunt u de registerhandelingen met deze deadline uiterlijk vrijdag 29 maart 2019 uitvoeren.

Let op! Controleer tijdig of de juiste personen in de juiste rol aan uw rekening in het REV zijn gekoppeld om de handelingen te kunnen uitvoeren. Eventuele wijzigingen kunnen aan de NEa worden doorgegeven via een wijzigingsformulier.

Meer informatie

Bedrijven die een jaarverplichtingen hebben en/of hernieuwbare energie aan vervoer leveren, krijgen in de aanloop naar de deadlines regelmatig een e-mailing met daarin de laatste relevante informatie. Heeft u nog geen e-mailing ontvangen, en u heeft wel een jaarverplichting of bent u inboeker? Neem dan contact op met de Helpdesk NEa.

Tijdelijk ruimere openingstijden REV en Helpdesk NEa
Het REV en de Helpdesk NEa zijn voor u beschikbaar op werkdagen. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij de jaarafsluiting, hebben we ruimere openingstijden:
·        REV                 15 t/m 28 februari 2019 van 9.00 tot 21.00 uur
·        Helpdesk NEa  22 t/m 28 februari 2019 van 9.00 tot 17.00 uur, per mail (info@emissieautoriteit.nl) of telefoon (070-4568050).

Voor spoedgevallen tussen 17.00 en 21.00 uur is de Helpdesk NEa in de periode 15 t/m 28 februari bereikbaar op het nummer: 070-4568214.