De Jaarafsluiting omvat de activiteiten die bedrijven moeten uitvoeren in het Register Energie voor Vervoer (REV) om aan hun jaarlijkse verplichtingen te voldoen. Op deze pagina vindt u informatie over de Jaarafsluiting over het jaar 2018.

Deadlines

De activiteiten die bedrijven moeten uitvoeren voor de jaarafsluiting, kunnen verschillen:

 • Bedrijven met een jaarverplichting hernieuwbare energie moeten
  • uiterlijk 28 februari 2019 hun brandstofleveringen over het jaar 2018 in het REV registreren.
  • uiterlijk 29 maart 2019 * voldoende HBE’s van de juiste soort op de rekening hebben staan om aan de EV jaarverplichting te voldoen.
 • Bedrijven die in 2018 hernieuwbare energie aan vervoer hebben geleverd
  • boeken uiterlijk 28 februari 2019 de leveringen hernieuwbare energie van 2018 in.
  • laten uiterlijk 29 maart 2019 * hun inboekverificateur de inboekingen goedkeuren in het REV en e-mailen de inboekverificatieverklaring of het rapport van bevindingen uiterlijk 31 maart naar de NEa.

* De wettelijke deadline hiervoor is 31 maart. In 2019 valt deze datum op een zondag. Omdat u het register alleen op werkdagen kunt gebruiken, kunt u de registerhandelingen met deze deadline uiterlijk vrijdag 29 maart 2019 uitvoeren.

Let op! Controleer tijdig of de juiste personen in de juiste rol aan uw rekening in het REV zijn gekoppeld om de handelingen te kunnen uitvoeren. Eventuele wijzigingen kunnen aan de NEa worden doorgegeven via een wijzigingsformulier.

Overzicht deadlines Jaarafsluiting 2018
Uiterlijk 28 februari 2019 Uiterlijk 29 maart 2019
Jaarverplichting
 • Uw brandstofleveringen uit 2018 moeten zijn geregistreerd in het REV.
 • U moet voldoende HBE's van de juiste soort op uw rekening in het REV hebben staan.
Inboeken
 • Uw leveringen hernieuwbare energie uit 2018 moeten zijn ingeboekt in het REV.
 • Uw verificateur moet de uitkomst van zijn beoordeling op uw inboekingen hebben geregistreerd in het REV
 • Uiterlijk 31 maart moet de verifcatieverklaring of het rapport van bevindingen aan de NEa zijn verstuurd (via  info@emissieautoriteit.nl).

Meer informatie

Bedrijven die een jaarverplichtingen hebben en/of hernieuwbare energie aan vervoer leveren, krijgen in de aanloop naar de deadlines regelmatig een e-mailing met daarin de laatste relevante informatie. Heeft u nog geen e-mailing ontvangen, en u heeft wel een jaarverplichting of bent inboeker? Neem dan contact op met de Helpdesk NEa

Op 15 januari 2019 heeft ook een informatiebijeenkomst over de Jaarafsluiting 2018 plaatsgevonden. De presentaties die toen gegeven zijn, vindt u hier.

Via onderstaande weblinks vindt u meer informatie over de volgende onderwerpen.

Jaarverplichting
- Registreren van brandstofleveringen
- Opgave verschillen met accijnsaangifte
- Onderverdeelde jaarverplichting

Inboeken
- Drie soorten HBE's en non-modificatieverklaring
- Aantoonbaar leveren vloeibare biobrandstoffen aan de Nederlandse markt voor vervoer
- Inboeken elektriciteit

Register
- Instructievideo's voor het gebruik van het REV