Welke broeikasgasemissiereductiewaarde moeten in te boeken biobrandstoffen hebben?

Vanaf 1 januari 2018 dient elke biobrandstof bij inboeking een broeikasgasemissiereductie van ten minste 50% te hebben, en van ten minste 60% voor biobrandstoffen die geproduceerd zijn in nieuwe installaties (gestart na 5 oktober 2015).