Er is sprake van wet- en regelgeving die in werking treedt met terugwerkende kracht. Gaat NEa ook voor de eerste helft van 2018 toezien op naleving van de eisen en eventueel handhavend optreden bij overtredingen?

Ja, omdat de wet- en regelgeving met terugwerkende kracht in werking is getreden vanaf 1 januari 2018, zal de NEa daar op toezien en kan zij overgaan tot handhaving bij niet-naleving.