Gaat het toezicht door de NEa veranderen door de aangepaste wet- en regelgeving per 2018?

De bevoegdheden van de NEa veranderen niet met de nieuwe wet, maar de aandachtsgebieden mogelijk wel.

Voor vloeibare biobrandstoffen ligt de focus onder meer op de bewijsvoering waarmee inboekers kunnen aantonen dat de ingeboekte (duurzame) biobrandstof (fysiek) aanwezig was in een brandstof en dat deze brandstof uiteindelijk op de Nederlandse markt voor vervoer is uitgeslagen.

Ook aftrekposten voor de jaarverplichting (voorheen: levering aan mobiele machines en stationaire installaties, nu: alleen nog levering aan stationaire installaties) blijven een specifiek aandachtspunt.