Kan ik als eindafnemer ‘biotoeslag’ terugvragen bij de NEa?

Nee, de NEa heeft een rechtsrelatie met de leverancier tot eindverbruik en niet met de eindafnemers van deze leveranciers. De jaarverplichting geldt voor een leverancier tot eindverbruik en alleen deze mag dus bij de NEa aantonen dat een gedeelte van de leveringen een andere bestemming heeft dan de bestemmingen waarover de jaarverplichting geldt. Wanneer hij dit aantoont, leidt dit tot een lagere verplichting, gerekend in Hernieuwbare brandstofeenheden (HBE's). Hij kan ervoor kiezen deze ‘korting’ door te berekenen aan zijn afnemers.