Vallen plezier-, binnen- en scheepvaart onder de jaarverplichting?

Leveringen van diesel en benzine aan de pleziervaart, zolang deze niet op zee varen, vallen vanaf 2018 onder de jaarverplichting,  Deze leveringen moeten jaarlijks vóór 1 maart worden ingevoerd in het Register Energie voor Vervoer (artikel 9.7.2.3 Wet milieubeheer).

Leveringen aan de binnenvaart en (zee)scheepvaart vallen niet onder de jaarverplichting en deze leveringen hoeven dus ook niet opgevoerd te worden in het Register.