Hoe moet ik verschillen met mijn accijnsaangifte opvoeren in het Register?

In het Register geeft u op maandbasis aan, hoe groot de leveringen zijn geweest aan andere bestemmingen dan de vervoersbestemmingen waarvoor een verplichting geldt. Wanneer u zich in het Register bij ‘Brandstoflevering – opvoeren UtV’ bevindt, vinkt u bij de vraag ‘Verschilt deze opgave van uw belastingaangifte(n)’ het antwoord ‘Ja’ aan. Bij eventuele controles van de NEa moet u door middel van ten minste een factuur en een betaalbewijs kunnen aantonen hoe groot de leveringen aan andere bestemmingen is geweest.

Toelichting:
De wet- en regelgeving Energie voor Vervoer gaat er vanuit dat de hoeveelheden benzine en diesel van de accijnsaangifte zijn geleverd aan een vervoersbestemming met een verplichting in Nederland. En dus dat de hoeveelheden van de accijnsaangifte hetzelfde zijn als de hoeveelheden die worden opgevoerd in het Register. Als dieselleveringen of benzineleveringen niet zijn geleverd aan een vervoersbestemming in Nederland waarvoor een verplichting geldt (link), ontstaat er een verschil met de accijnsaangifte hetgeen uw bedrijf moet onderbouwen.