Jaarafsluiting Energie voor vervoer 2019

De Jaarafsluiting omvat de activiteiten die bedrijven moeten uitvoeren in het Register Energie voor Vervoer (REV) om aan hun jaarlijkse verplichtingen te voldoen. Op deze pagina's vindt u informatie over de Jaarafsluiting over het jaar 2019.

Deadlines

Uiterlijk 28 februari 2020* Uiterlijk 31 maart 2020
Jaarverplichting
  • Uw brandstofleveringen uit 2019 moeten in het REV geregisteerd zijn.
  • U moet voldoende HBE's van de juiste soort op uw rekening in het REV hebben staan.
Inboeken
  • Uw leveringen hernieuwbare energie uit 2019 moeten in het REV geregisteerd zijn.
  • Uw verificateur moet de uitkomst van zijn beoordeling op uw inboekingen hebben geregisteerd in het REV
  • De verificatieverklaring of het rapport van bevindingen moet naar de NEa zijn verstuurd via info@emissieautoriteit.nl.

* De wettelijke deadline hiervoor is zaterdag 29 februari 2020. Het REV is dan echter gesloten. U kunt deze registerhandelingen dus uiterlijk vrijdag 28 februari 2020 uitvoeren.

Actualiteit rekening REV

Controleer op tijd of de juiste personen de juiste rol (rekeningbevoegde, fiatteur, verificateur) hebben op de rekening zodat ze de handelingen in het REV kunnen uitvoeren. Mocht dit niet het geval zijn, vul dan een wijzigingsformulier in. Houdt u rekening met een doorlooptijd van 3 weken ná correcte aanlevering van de benodigde gegevens bij het wijzigingsformulier.
Controleer ook tijdig of u nog beschikt over uw inloggegevens.

Openingstijden REV en Helpdesk NEa

Het REV is voor u beschikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur.

Voor vragen kunt u terecht bij de Helpdesk NEa:

  • telefonisch tussen 9.00 -12.00 uur en tussen 15.00 en 17.00 uur op het
    telefoonnummer 070 456 80 50
  • via het e-mailadres info@emissieautoriteit.nl.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gelden er vanaf medio februari ruimere openingstijden van het REV en de helpdesk.

Meer informatie

Bedrijven die een jaarverplichtingen hebben en/of hernieuwbare energie aan vervoer leveren, krijgen in de aanloop naar de deadlines regelmatig een e-mailing met daarin de laatste relevante informatie. Heeft u nog geen e-mailing ontvangen, en u heeft wel een jaarverplichting of bent u inboeker? Neem dan contact op met de Helpdesk NEa.