Aandachtspunten inboeken elektriciteit

Vanaf 2020 minder correcties

Nu de systematiek van HBE’s volwassen is geworden en belangrijke doelstellingen voor 2020 naderen, is het steeds belangrijker dat de bedrijven hun registraties en processen op orde hebben. De NEa zal voor ingeboekte leveringen over 2019 minder snel overgaan tot correcties in het voordeel van bedrijven.

Het is daarom belangrijk dat u uw gegevens in één keer correct registreert vóór de uiterste registratiedatum.

Wij adviseren u om de administratieve processen van uw bedrijf zo in te richten, dat de gegevens volledig en juist kunnen worden ingevoerd. De fiatteursrol in het REV kan hierbij helpen. Als de rekeninghouder één of meerdere fiatteurs heeft toegewezen, zal een 2e paar ogen de opgevoerde gegevens moeten goedkeuren alvorens deze definitief zijn geregistreerd.

Wilt u fiatteurs toewijzen? Zorg er dat u een aanvraag voor de fiatteursrol tijdig indient via een wijzigingsverzoek. Houdt rekening met een doorlooptijd van 3 weken ná correcte aanlevering van de benodigde aanvraaggegevens.

In te boeken hoeveelheden elektriciteit

De hoeveelheid elektriciteit zoals gemeten door het bemeterde leverpunt (op de laadfaciliteit) is leidend bij het inboeken. U moet dus niet de hoeveelheid inboeken die uw leverancier aan u heeft geleverd, maar de hoeveelheid die u  aantoonbaar aan wegvoertuigen heeft geleverd.

Een uitzondering hierop geldt voor vervoerders die niet beschikken over een bemeterd leverpunt, omdat zij elektriciteit afnemen ten behoeve van gebruik door hun eigen bussen. Zij kunnen uitgaan van de gegevens van de inkoopmeter op hun aansluiting. Uiteraard moeten zij wel kunnen aantonen dat het ingeboekte verbruik de bestemming wegvoertuigen heeft.

Verdere aandachtspunten bij het inboeken

Als u de inboekingen upload in het REV via XML, check dan tijdig of uw gegevens voldoen aan het meest recente XML-schema. Weet u niet of u over het meest recente schema beschikt? Vraag deze dan op bij de helpdesk.